Törstig?

Krossa det fördärvliga brännvinet och drick istället det hälsosamma och nyttiga ölet.”

Med de berömda orden propagerade Nykterhetsföreningen i Skåne med Prosten Per Wieselgren i spetsen för måttlighet i konsumtionen…

Det är naturligtvis ingen slump att Saliga Munken är ett av Östergötlands största och trevligaste ölställen! Det var ju som bekant cisterciensermunkar som under medeltiden tog humlen till sina kloster och utvecklade den ädla konsten i att framställa denna gudadryck.

Saliga Munken har förutom sina stående: Munkens Lager och Munkens Källaröl alltid sju gäster på tap och utöver det ca 120 sorter på flaska.

För att inte missa våra nyheter, ölprovningar och våra erbjudanden så ska du bli medlem i vårat nyhetsbrev så kommer du att bli välsignad (av öl). Men eftersom vi lever efter devisen som romarna hade för att överrumpla vårt avlånga rike ”fyll svensken med öl och muddra honom sedan i lugn och ro” så vet vi att vi i sinom tid kommer att få tillbaka slantarna av dig…