Tips och idéer för en regntunna

När du använder vatten från en regntunna tar du ett viktigt steg för att göra din del för att spara på vattnet. Med Kalifornien i ett nästan konstant tillstånd av torka är de flesta invånare medvetna om behovet av att spara vatten, och de flesta husägare vidtar åtminstone några åtgärder för att stävja sin vattenanvändning…

Read more