Vad är en badtermometer?

En badtermometer är en vattentät, ofta flytande termometer med antingen en digital eller analog display som låter dig veta när ditt barns badvatten är den idealiska temperaturen (cirka 95 till 101 grader F). De är gjorda av barnsäkra och badsäkra material och är i allmänhet utformade för att göra badtiden roligare (många ser ut som…

Read more

Tips och idéer för en regntunna

När du använder vatten från en regntunna tar du ett viktigt steg för att göra din del för att spara på vattnet. Med Kalifornien i ett nästan konstant tillstånd av torka är de flesta invånare medvetna om behovet av att spara vatten, och de flesta husägare vidtar åtminstone några åtgärder för att stävja sin vattenanvändning…

Read more